hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 23-03-2020Nieuwe aanpak voor keuzes bij complexe puzzel beheer vitale infrastructuur

Bron: DeltaresVierjarig onderzoek leverde een nieuwe aanpak op basis van risicoanalyse en systeemkennis om vitale infrastructuur in de GWW-sector te beheren, zo blijkt tijdens het eindsymposium van ROBAMCI.

Deltares en 30 partijen uit de GWW-sector deelden hun kennis en actuele beheervraagstukken in het toegepaste onderzoeksprogramma ROBAMCI. Veertien cases werden uitgewerkt om de balans te vinden tussen de kwaliteit, de kwetsbaarheid en de kosten van vitale infrastructuur. Dit resulteerde in een aanpak inclusief probabilistische software-tools. Met deze tools kan op systeemniveau de life cycle cost, life cycle risks en life cycle prestaties worden bepaald en in netto contante waarde en maatschappelijke risico's worden uitgedrukt.

Handvatten voor complexe puzzel vervangingsopgave
Rijkswaterstaat, waterschappen en gemeenten steken jaarlijks ongeveer 16 miljard euro in aanleg, beheer en onderhoud van de infrastructuur zoals wegen, dijken, kunstwerken, waterlopen, riolen, kabels en leidingen (Den Heijer, 2020). Goed beheer van deze vitale infrastructuur is vaak een ingewikkelde puzzel. Steeds vaker worden aan deze assets hogere eisen gesteld door economische ontwikkelingen. Ze moeten blijven presteren ondanks klimaatverandering of bodemdaling. In de tussentijd gaan ze technisch achteruit. Daarom staan beleidmakers en assetmanagers voor de enorme vervangingsopgave van alle infrastructuur en kunstwerken die rond de jaren '60 van de vorige eeuw zijn aangelegd. Annemargreet de Leeuw, programmamanager bij Deltares: 'De aanpak uit het ROBAMCI-onderzoek geeft handvatten om antwoord te geven op de vragen wat en wanneer er moet worden aangepakt. Het is zoeken naar de balans tussen de kwaliteit, de kwetsbaarheid en de kosten.'

Van netwerk tot object
Objecten zitten meestal samen in een netwerk waarmee een maatschappelijke functie wordt vervuld. Denk bijvoorbeeld aan sluizen en stuwen waarmee een vaarweg wordt vrijgehouden ten behoeve van de scheepvaart. De ROBAMCI-aanpak kijkt vanuit deze samenhang naar de objecten en het netwerk; een systeembenadering. Mede afhankelijk van de onzekerheden van bijvoorbeeld degradatie, klimaatverandering en bodemdaling genereert de nieuwe aanpak een optimale planning van ingrepen in een netwerk met zijn objecten. Alles is er op gericht om de functies die het netwerk moet vervullen, in stand te houden. Nu en in de toekomst.

Uit de cases blijkt dat door de schaal van het vraagstuk te vergroten -in ruimte, tijd, zoekrichtingen- nieuwe oplossingen binnen bereik komen. De schaal waarop prestaties, risico's en kosten worden geoptimaliseerd moet daarom nadrukkelijk worden opgevat als een vrijheidsgraad in plaats van als een gegeven.

Meer informatie
Meer informatie over ROBAMCI, de cases, rapporten, tools en een serious game is beschikbaar op de ROBAMCI website.
Lees hier het originele bericht.


Deel dit artikel:                   

Overname Infrasite
Nieuwsbericht
NS verliest door Corona € 4,7 miljard aan inkomsten over 5 jaar
Nieuwsbericht
NS start aanbesteding nieuwe generatie toegankelijke dubbeldekkers
Nieuwsbericht
Coronamaatregelen op het spoor worden verlengd
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Grootste fietsenstalling van Leiden open
Nieuwsbericht
ProRail verbindt met Coalitie Tegen Eenzaamheid
Nieuwsbericht
Vernieuwd Driebergen-Zeist ontvangt eerste treinen
Nieuwsbericht
ProRail: 'Neem ook reizigerstreinen mee in Europese Green Deal'
Nieuwsbericht
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat daagt uit met mobiliteitschallenge
Nieuwsbericht
ProRail meet drukte op grote stations met sensoren
Nieuwsbericht
Spoorbeheerder ProRail vanaf 2021 zelfstandig bestuursorgaan
Nieuwsbericht
'Buslijnen niet te snel weghalen uit wijken en dorpskernen'
Nieuwsbericht
Test automatisch bestuurde trein - nu mét reizigers
Nieuwsbericht
Gemeenten kunnen reageren op resultaten onderzoek OV-tarieven
Nieuwsbericht
Vierlandenverdrag maakt snellere treinreis naar Londen mogelijk
Nieuwsbericht
Rover wil actieplan Qbuzz Drechtsteden
Nieuwsbericht
ProRail en NS: samen naar een rookvrij station
Nieuwsbericht
Provincie Limburg en Arriva sluiten overeenkomst over Maaslijn
Nieuwsbericht
Emissievrij openbaar vervoer door slimme oplaad-infrastructuur
Nieuwsbericht
NS: Vier miljoen reizigers in 2019 per trein de grens over
Nieuwsbericht
ProRail: Een terugblik op spoorjaar 2019
Nieuwsbericht
Besluit Haven Loven, extra geld voor Deltaprogramma Maas en MIRT-onderzoek Brainport-regio
Nieuwsbericht


[Banners]